KHIDMAT NASIHAT AGRONOMI

 

 • Menawarkan penyelesaian yang tertumpu khas untuk masalah-masalah tertentu :
 • Menganalisa contoh-contoh baja yang dibekalkan kepada ladang-ladang bagi menentukan kualiti dan pematuhan terhadap spesifikasi.
 • Melaksanakan pungutan suara ke atas tanah bagi menentukan kesesuaian tanaman dan strategi pembangunan yang paling bersesuaian.
 • Melaksanakan percubaan-percubaan bagi menilai teknologi-teknologi yang berpotensi dan mekanisasi yang bersesuaian untuk diterapkan dalam pembangunan perladangan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

 • Ketua Perkhidmatan Penasihat Agronomik,
  Wisma FELCRA, Peti Surat 12254,
  Lot 4780, Jalan Rejang, Setapak Jaya,
  50772 Kuala Lumpur.
  MALAYSIA
 • Tel: 03 4145 5000