VISI DAN MISI

 

  • VISI

Melonjakkan peranan FELCRA PLANTATION SERVICES SDN BHD menjadi destinasi rujukan dalam aspek perniagaan berkaitan perladangan seiring dengan aktiviti-aktiviti semasa dan juga teknologi yang pantas berkembang.

  • MISI

FELCRA PLANTATION SERVICES SDN BHD komited dalam memberikan khidmat nasihat terbaik berkaitan perladangan dan pengeluaran produk-produk pertanian (benih, baja, racun rumpai, dan produk-produk bio) berkualiti tinggi bagi meningkatkan produktiviti dan keuntungan syarikat.